ررسی فقهی معاملات آتی
55 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعه المصطفی
تاریخ دفاع: 1388
نام استاد/نام دانشجو : لوسی یامو زنگو