تاثیر قیمت جهانی نفت بر بازدهی و نوسانات شاخص قیمت سهام شرکت های مربوط به کانی های غیر فلزی پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران
60 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه مفید
تاریخ دفاع: 1387
نام استاد/نام دانشجو : قاسم ایزدی