الگوی پیشنهادی بانکداری بدون ربا برای کشور آذربایجان
59 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: ‌مرکز جهانی علوم اسلامی
تاریخ دفاع: 1386
نام استاد/نام دانشجو : الدار علی حسین اُف