نظارت و دخالت دولت اسلامی در بازار با نگاهی اجمالی به قانون اساسی و عملکرد ج.ا.ایران
59 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات همایش دو سالانه بین المللی اقتصاد اسلامی 1386
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی