عریف و روش شناسی علم اقتصاد اسلامی منذر کهف
50 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات همایش بین المللی بررسی اندیشه های اقتصادی آیت الله شهید صدر 1386
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی