تامین مالی طرح‌های اقتصادی از طریق اوراق استصناع و چگونگی به کارگیری آن در بازار بورس
51 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات کنفرانس بین‌المللی تامین مالی اسلامی 1386 اکبر کمیجانی
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی