تقاضا و عرضه اوراق استصناع به منزله ابزار پولی
60 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات هجدهمین همایش بانکداری اسلامی 1386 اکبر کمیجانی
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی