سیاست مالی از طریق اوراق استصناع
53 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات همایش بین المللی ابزارهای نوین مالی در نظام بانکداری اسلامی 1386
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی