ارزیابی طرح و تنزیل ارزش زمان
52 بازدید
محل نشر: درسهایی در اقتصاد اسلامی 1384
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی