ضرورت تجدید نظر در کیفیت آموزش اقتصاد اسلامی در دانشگاه‌های کشور
58 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات نشست تدریس اقتصاد اسلامی 1382
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی