بازار در حکومت امام علی (ع)
56 بازدید
محل نشر: دانشنامه امام علی (ع) جلد 7 (اقتصاد) 1382
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی