فرهنگ و توسعه از دیدگاه امام خمینی (ره)
59 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات همایش توسعه از دیدگاه امام خمینی (ره) 1378
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی