فرهنگ و توسعه از دیدگاه امام خمینى
58 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات همايش امام و توسعه دانشگاه شيراز سال 1378
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی