فرهنگ و توسعه از دیدگاه امام خمینی
53 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات همایش امام و توسعه دانشگاه شیراز / 1378
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی